ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ชัช  คลีน

 “นึกถึงความสะอาด ทุกครั้ง นึกถึง ณรงค์ชัช คลีน”


 ติดต่อเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ชัช  คลีน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ชัช  คลีน (NRC CLEANING) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2553 

ที่ตั้ง 61 / 830 หมู่ที่ 2 ต. ท่าตลาด อ. สามพราน จ. นครปฐม 73110 

โทร. 061-7126529

เพจ / หจก.ณรงค์ชัช  คลีน-nc

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ชัช  คลีน

 • เป็นผู้จำหน่ายน้ำยาทำความสะอาด อุปกรณ์ทำความสะอาดและจัดหาสิ่งต่าง ๆ ซึ่งแล้วแต่ทางลูกค้าจะร้องขอให้จัดหาให้ ในเวลาต่อมาลูกค้าเริ่มมีการร้องขอให้เราจัดส่งพนักงานทำความสะอาดให้และเราดูแลเรื่องการทำความสะอาดทั้งหมดภายในโรงงาน  อาคาร และ สำนักงานของลูกค้าทั้งหมด

• ขยายกิจการ โดยการให้บริการรับเหมาทำความสะอาด ทั้งที่เป็นประจำ และ งานครั้งคราว

• ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ชัช  คลีน ให้ความสำคัญกับลูกค้า โดยมีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพของพนักงานอยู่เสมอ

•ห้างหุ่นส่วนจำกัด ณรงค์ชัช  คลีน รับเหมาทำความสะอาดตามเขตที่อยู่ของลูกค้าเสนอ

Quality Policy

• ลูกค้าต้องได้รับความมั่นใจว่าจะได้รับการบริการเป็นไปตามสัญญา

• มีความปลอดภัยในการทำงาน

• มีข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด

• ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขโดยรวดเร็วที่สุด

• มีการต่อสัญญาอย่างต่อเนื่อง

Training

• กฎระเบียบ

• สิทธิประโยชน์

• สวัสดิการของพนักงาน

• ความรู้พื้นฐานในการทำงานตามลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย

• วิธีการใช้น้ำยาและเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำความสะอาดที่ถูกต้อง

• ความปลอดภัยในการทำงานเบื้องต้น

ประสบการณ์ (experience)

ด้วยการบริการที่สร้างความประทับใจให้ลูกค้า เราจึงไม่ใช่บริษัททำความสะอาดทั่วไป เพราะเราจะดูแลบริษัท ,  สำนักงาน , อาคาร, โรงงาน ของท่านเสมือนหนึ่งบ้านของเราเอง เราจะดูแลทุก ๆจุดอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็น พื้นเพดาน , เฟอร์นิเจอร์ , กระจก , ราวบันได ไปจนถึงการรดน้ำต้นไม้ รวมถึงการบริการของพนักงานเบ็ดเตล็ด เพราะเราเชื่อว่าจุดเล็ก ๆที่เราสร้างขึ้นมีส่วนส่งเสริมภาพพจน์บริษัท สำนักงาน ของท่าน

ติดต่อเรา

สิ่งแวดล้อม (environment)

ด้วยความเอาใจใส่และห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม ณรงค์ชัช คลีน

เป็นบริษัทที่ได้นำเอาจุลินทรีย์มาใช้ในการทำความสะอาด

เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำจัด กลิ่นเหม็น บำบัดน้ำเสีย 

และ สิ่งปฎิกูลต่าง ๆที่อยู่ในท่อระบาย


ประหยัด(economy)

นอกจากนี้ท่านยังไว้วางใจในเรื่องของราคาและ ความประหยัดเนื่องจากเราจะช่วยลดในส่วนของภาระค่าใช้จ่ายให้กับท่านในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสะอาด และภาระในการดูแลพนักงานให้งานมีประสิทธิภาพและได้มาตารฐานเสมอ

บริการ (service)

 นอกจากนี้พนักงานของเราทุกคนได้ผ่านการอบรมอย่างดี

โดยตรงจากบริษัทให้มีความชำนาญเป็นพิเศษในการดูแล

อาคาร  , สำนักงาน , บริษัท ,ห้างร้านของท่าน 

 ความชำนาญ ซื่อสัตย์ และเป็นมิตรของพนักงาน

ติดต่อเรา

“นึกถึงความสะอาด ทุกครั้ง นึกถึง ณรงค์ชัช คลีน”